Ổ cắm, công tắc S19 Series
Mã sản phẩm: SIN-OCCT-S19
Có nhiều loại mặt: Loại 1 đến 6 lỗ kết hợp chung với ổ cắm, loại mặt che trơn, loại 16A 3 Pin Single Socket W/1 Gang
Ổ cắm, công tắc S18A Series
Mã sản phẩm: SIN-OCCT-S18A
Có nhiều loại mặt: Loại 1 đến 6 lỗ kết hợp chung với ổ cắm, loại mặt che trơn, loại Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1-2 lỗ
Ổ cắm, công tắc S66 Series (Màu xám)
Mã sản phẩm: SIN-OCCT-S66
Có nhiều loại mặt: Loại 1 đến 6 lỗ màu xám bạc kết hợp chung với ổ cắm, loại mặt che trơn, loại ổ cắm đơn 2-3 chấu 16A với 1-2 lỗ màu xám bạc, loại 1-2 ổ cắm 3 chấu 16A màu xám bạc
Ổ cắm, công tắc S18 Series
Mã sản phẩm: SIN-OCCT-S18
Có nhiều loại mặt: Loại 1 đến 6 lỗ kết hợp chung với ổ cắm, loại mặt che trơn, loại Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1-2 lỗ
Ổ cắm, công tắc S68 Series (Xám bạc)
Mã sản phẩm: SIN-OCCT-S68
Có nhiều loại mặt: Loại 1 đến 6 lỗ màu xám bạc kết hợp chung với ổ cắm, loại mặt che trơn, loại ổ cắm đơn 2-3 chấu 16A với 1-2 lỗ màu xám bạc, loại ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che
Ổ cắm, công tắc S9 Series
Mã sản phẩm: SIN-OCCT-S9
Có nhiều loại mặt: Loại 1 đến 6 lỗ kết hợp chung với ổ cắm, loại ổ cắm đơn 2 chấu 16A, 2 Ổ cắm 2 chấu với 2 lỗ, Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ
Công tắc S9 Series
Mã sản phẩm: SIN-OCCT-S9X
Có nhiều loại mặt: Công tắc đôi 1 chiều phím lớn 10A-250V, Công tắc 3 một chiều phím lớn 10A-250V, Công tắc đơn 1-2 chiều phím lớn 10A-250V, Công tắc ba 1-2 chiều phím lớn 10A - 250A
Công tắc S-Concept Series
Mã sản phẩm: SIN-OCCT-SCON-CT
Có nhiều loại: Công tắc 2 chiều (nhỏ, trung, lớn) - SC, Công tắc 2 chiều có dạ quang (nhỏ, trung, lớn) - SC, Công tắc 2 chiều có đèn báo (nhỏ, trung, lớn) - SC
Ổ cắm S-Concept Series
Mã sản phẩm: SIN-OCCT-SCON-OC
Ổ cắm dùng thẻ từ 16A có thời gian chậm - SC