BÓNG ĐÈN
Mã sản phẩm: PL1
Bóng compact tiết kiệm điện AKATA 4U-65W
BÓNG ĐÈN
Mã sản phẩm: PL2
Bóng compact tiết kiệm điện philips Essential 3U-18W
BÓNG ĐÈN
Mã sản phẩm: PL3
Bóng compact tiết kiệm điện philips Tornado xoắn 15W
BÓNG ĐÈN
Mã sản phẩm: PL4
Bóng đèn cao áp philip HPI-T plus 400 ( Metal Halide 400W)
BÓNG ĐÈN
Mã sản phẩm: PL5
Bóng compact philips CFL dạng xoắn T2 20W-E27
BÓNG ĐÈN
Mã sản phẩm: PL6
Bóng đèn Led philip Myvision 6W
BÓNG ĐÈN
Mã sản phẩm: PL7
Bóng đèn Led philips Myvision 9W
BÓNG ĐÈN
Mã sản phẩm: PL8
Bóng đèn philips-Essential view TL5 14W ( Bóng 0.6m )
BÓNG ĐÈN
Mã sản phẩm: PL9
Bóng đèn philips-Essential view TL5 28W ( Bóng 1,2m )
BÓNG ĐÈN
Mã sản phẩm: PL10
Bóng Huỳnh Quang TL-D 18W philip
BÓNG ĐÈN
Mã sản phẩm: PL11
Bóng Huỳnh Quang TL-D 36W philip
BÓNG ĐÈN
Mã sản phẩm: PL12
Đèn sạc philips TW101 ( Chiếu sáng khi mất điện )-18W
MÁNG TUÝP
Mã sản phẩm: PL13
Máng tuýp điện tử TMS 007-1x36W philips ( kèm bóng )